Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Czechy pod namiotem: 27.07-28.07.13

Posted by Turysta on 23-07-2013 16:07
#14

"Krystalicznie czysta woda" i do mnie bardziej przemawia tak¿e g³osuje równie¿ za Oplatilem.
Widzê, ¿e nie tylko ja mam chêæ na "2w1" Grin
W niedzielê nie musimy siedzieæ do wieczora, mo¿na tak na kilka godzin. Mo¿e byæ i Opatak i Stary Rybnik czy Rozkos...
Basen w Nachodzie u mnie odpada, wieczorkiem nie za pó¼no chcia³bym byæ w domu.

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00