Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Czechy pod namiotem: 27.07-28.07.13

Posted by SoulReaper on 07-07-2013 18:01
#2

My (Ginger i ja) siê piszemy od razu, wiêc liczymy na czyj±¶ dobroæ je¶li chodzi o miejsce w samochodzie Grin

Anotoszowice miodzio Smile czysta trawiasta ³±ka, kemping pe³n± gêb±, polecam, ale Maruda to ju¿ siê zadeklarowa³a, ¿e chce gdzie¶ indziej.
W sumie ja te¿ jestem za tym, ¿eby sprawdziæ jakie¶ inne miejsce.

Dla zainteresowanych zapraszam tu:
Link

Mo¿na podgl±dn±æ jak wygl±da teren, oczko wodne/jeziorko Smile
Ja równie¿ siê powoli bêdê przegl±da³ i zbiera³ informacje, czy dane z tej stronki s± aktualne.

Edited by SoulReaper on 07-07-2013 18:12