Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by SoulReaper on 14-08-2014 08:02
#64

Sport PUB 20:00

Ja bêdê tak ko³o 19:30, moje s³oneczko dojedzie.

Jak mam zrobiæ, ¿eby widzieli inni, jak zrobiê nowy temat to te¿ by³by w tym dziale, a ca³y dzia³ jest "dla aktywnych"

Ale utworzy³em nowy, tak na wszelki...

Edited by SoulReaper on 01-01-1970 01:00