Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by indywidualismus on 05-02-2014 17:37
#53

Quote

ckwrc napisa³(a):

Quote

indywidualismus napisa³(a):

Ok. czwartek SKY o 18.30 ??


Jak czwartek to na bank nie sky, bo wtedy jest dzieñ dyskryminacji

www.fitnessacademy.pl/skytower/images/slajdy/2014/1/5_1000x300_slajder_KOBIECE_CZWARTKOWE_SAUNOWANIE.jpg

No tak, zapomnia³em. Dok³adnie wieczór dyskryminacji.

Po³±czony z February 05 2014 16:38:57:

Quote

wroclaw80 napisa³(a):

Proponuje piwo na 18.00. Klub alive. Czwartek!

Na piwo to ja idê dzisiaj, zaraz po "kinie dla facetów" w Nowych Horyzontach. Kolega organizuje, g³upio nie byæ.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00