Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by wroclove on 27-06-2013 10:44
#32

Ja pamiêtam ¿e liczy³em ale nie pamiêtam ile zliczy³emGrin.
Dziêkuje kochani za przemi³y wieczór, a w³a¶ciwie i noc i za niespodzankêSmile Wprawdzie kto¶ pomyli³ wiek na tym dyplomie ale niech ju¿ tak bêdzie ze tyle mamWink
21 osoby dla statystów i kronikarzy. Jest to nasz rekord.