Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by wroclove on 24-06-2013 13:44
#16

Tak trafiony pomys³ z tym straganikiem zw³aszcza w pogodê jak± mieli¶my wczorajSmile.
A to spotkanko to jest w t± ¶rodê bo wiêkszo¶æ wpisów tyczy³a siê chyba poprzedniej ¶rody?