Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by Turysta on 22-06-2013 23:04
#13

Odnosz±c do pogody z ostatnich dni w przysz³± ¶rodê ma byæ "cool" dos³ownie Wink no ale to jeszcze mo¿e siê zmieniæ.
Ja chyba te¿ bêdê w saunarium ale na sok chmielowy raczej nie wst±pie, bo planuje byæ oko³o 20 na 2h.
Niestety "za p³otem" nie mieszkam, na 18.30 musia³bym lecieæ z wywieszonym jêzykiem Grin Grin

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00