Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by Elavi on 17-06-2013 19:12
#6

Quote

wojtekpl napisa³(a):

My bêdziemy. A mo¿e kto¶ wcze¶niej ma ochotê na och³odzenie siê zimnym piwkiem? Przy tej pogodzie to nawet wskazane.


Masz na my¶li spotkaæ siê na piwie wcze¶niej ni¿ 26.06, tak?

¦wietnie, ¿e bêdziecie! Bêdzie to dobra okazja na przypomnienie sobie zapomnianych twarzy i poznanie nowych Smile

Edited by Admin on 22-08-2015 20:08