Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Promocja "sauna party" Czelad¼ termy

Posted by Trojan on 23-04-2013 14:26
#1

Ju¿ po raz trzeci zapraszamy na spotkanie wszystkich naszych facebookowych Fanów. Tylko dla Was ca³odzienny pobyt w Termach Rzymskich + udzia³ we wspólnym grillowaniu za 50 z³ zamiast 80 z³. Aby skorzystaæ z promocji trzeba wygenerowaæ kupon rabatowy, który znajdziecie tutaj
https://www.facebook.com/palac.saturna.termy.rzymskie?v=app_339488392759306, a nastêpnie z³o¿yæ zamówienie na wej¶ciówkê na Lubiê To Sauna Party w naszym sklepie internetowym www.sklep.termyrzymskie.eu, wpisuj±c wygenerowany kod w komantarzu do zamówienia i zrobiæ przelew. Potem ju¿ tylko super zabawa Smile
P.S. Ze zni¿ki mo¿na skorzystaæ tylko 2 maja.
Niespodzianki, wspolny grill, dyskoteka w basenie 0d 10.00 do 22.45.

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00