Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozpoczêcie sezonu grillowego

Posted by Yupiter on 20-05-2013 08:17
#45

Ja równie¿ dziêkujê za mi³o spêdzony czas przy grillu. Przepraszam ze tak krótko mog³em byæ ale "si³a wy¿sza"...