Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozpoczêcie sezonu grillowego

Posted by barbada on 20-05-2013 06:12
#43

Hej.Wielkie podziêkowania dla gospodarzy za "dzia³kogrilloparty"- stanêli¶cie na wysoko¶ci zadania - BRAWO. Podziêkowania równie¿ dla pozosta³ych uczestników za przemi³e towarzystwo - i do szybkiego kolejnego spotkania.