Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozpoczêcie sezonu grillowego

Posted by wroclove on 24-04-2013 19:29
#6

Quote

myzwroclawia napisa³(a):
Hej! A by³a jaka¶ gitara na ostatnim grillu? Wink
W jakiej to czê¶ci Wroc³awia je¶li mo¿na spytaæ?
My by¶my reflektowali, je¶li by³aby mo¿liwo¶æ do³±czenia to jak najbardziej ZA Wink
...choæ pewnie termin bêdzie zale¿ny od warunków deszczowo-pogodowych.

Gitary nie by³o ale mo¿e byæ bêdzie ciekawiejSmile,ja jakie¶ radio wykombinujê.By³o za to strzelanie do kabaczków i jak siê okazuje nie tylko do tego bo dzisiaj odkry³em ¿e kto¶ zrobi³ sito ¶rutem z doniczek kwiatowychWink.Max wiesz co¶ o tymSmile.
Dzia³ka jest na ul.Jaracza blisko Mostów Warszawskich.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00