Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozpoczêcie sezonu grillowego

Posted by barbada on 24-04-2013 09:59
#4

11 we Wrocku, 18 we Wrocku, zapowiadaj± siê szalone weekendy w maju. Je¿eli tylko czas na to pozwoli, a robimy wszystko by pozwoli³, jeste¶my 2 x ZA i wpisujemy siê na listê obecno¶ci.
P.S. Mo¿e przed ka¿dym spotkaniem ma³e co nieco w WPW?