Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Posted by kocha on 24-09-2013 16:18
#6

Quote

myzwroclawia napisa³(a):

Quote

wroclove napisa³(a):

Co taki krótki opis???
A gdzie jest wstêp,rozwiniêcie i zakoñczenieSmile
Liczna by³a wroc³awska delegacjaWink


A co tu opisywaæ - kto by³ ten wie Wink By³o nas tylko lub a¿ 4. Jedziemy niebawem znowu... mo¿e next time siê do³±czcie to sami potem opiszecie Pfft


MiniMax SmileSmileSmile

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00