Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Posted by nimfa_5 on 22-04-2013 10:14
#52

Wyjazd by³ bardzo udany. Kompleks robi wra¿enieSmile Miejsce dostojne, klimat idealny do wypoczynku. W³a¶ciciele zadbali o ró¿norodno¶æ saun. Jedna intensywnie ró¿na od drugiej. Tu przyk³adem s± dwie parowe, które maj± odmienny wystrój , kolorystykê, ¶wiat³o i intensywny zapach: w jednej mietowo- zio³owy w drugiej kwiatowo-ró¿any.
Do tego profesjonalna obs³uga i dba³o¶æ o wysok± kulturê saunowania.
Jednym s³owem by³o nimfastyczneGrin

Edited by nimfa_5 on 01-01-1970 01:00