Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Posted by Trojan on 26-03-2013 15:02
#3

Jestem tu nowy SmileSmile nie widzi³em sie jeszce z Wami ale mam nadzieje ,ze szybko to nastapi

Nie wybiore sie do Czeladzi (termin nie do przeskoczenia ) ale widz±c dyskusje nie wiem czemu nie bierzecie pod uwage ,ze mozecie byc ca³y dzien za dop³ata 9 zeta !!! s³ownie dziewiêc !!!

kopiuje informacje Term z facebooka :

"Pa³ac Saturna Termy Rzymskie Mo¿na wykupiæ 4 godzinny pobyt i zostaæ ca³y dzieñ dop³acaj±c przy wyj¶ciu ró¿nicê w cenie, czyli w tygodniu 7 z³, a od pi±tku do niedzieli 9 z³ od osoby.
21 marca o 12:14 · Lubiê to! · 5