Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Posted by kocha on 26-03-2013 15:30
#2

Prawdopodobnie równie¿ siê z wam wybiorê do Czeladzi, ale jak to ze mn± bywa nie wiem czy co¶ nie stanie na przeszkodzie wiêc swoj± obecno¶æ jak zawszê potwierdzê na piêæ minut przed!