Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jakuszyce biegowki schronisko orle sauna strumieñ

Posted by Yupiter on 31-01-2013 18:10
#13

Wyjazd 23-24 luty. Proszê szybko potwierdzaæ kto jedzie to w tym tygodniu rezerwujê miejsca w schronisku Orle. Piszcie kto dysponuje autem. Ja mam 3 miejsca wolne. Jak kto¶ ma w³asne narty niech da znaæ, bo u mnie jest problem z ich przewiezieniem. Obecnie nie mam uchwytu na dach na narty. Jak bêdzie potrzeba to kupiê specjalnie na ta okazjê. Cennik powy¿ej w po¶cie Indywidualismus. Proponujê zabraæ ze sob± ¶piwór, zawsze 10z³ w kieszeni. Nie pisze o bieli¼nie i ubraniu na zmianê bo to oczywiste. Nie polecam ubieraæ spodni od snowboardu, bo s± za ciep³e. Ubieramy siê jak do biegania zim±. Czapkê i rêkawiczki te¿ radzê zabraæ.
W razie pytañ proszê wiadomo¶æ na priv

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00