Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jakuszyce biegowki schronisko orle sauna strumieñ

Posted by Yupiter on 30-01-2013 16:14
#9

Max37 jeste¶ kolejn± osob± która wymienia ten termin - 23-24 luty. Problemem mo¿e byæ bieg piastów który jest w tych dniach organizowany. Tydzieñ wcze¶niej 17 lutego tez s± zawody tylko mniejsze Salomon Nordic Sunday.

Obecnie jest odwil¿ i pada w Jakuszycach Sad Koszmarnie to wygl±da.
kamerka jest tu
http://www.jakuszyce.info.pl/pogoda.php

Niby od niedzieli idzie och³odzenie i ma padaæ ¶nieg. A mo¿e w tygodniu na wyjazd znajd± siê chêtni? Nie bêdzie ¿adnych imprez, a i ludzi zdecydowanie mniej. Ferie s± teraz (do 24II) trzeba siê szybko decydowaæ co do terminu, bo nocleg trzeba zaklepaæ.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00