Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd KARPACZ- ¦nie¿ka

Posted by wroclove on 06-09-2013 17:44
#44

W ramach solidarno¶ci z WamiSmile te¿ bêdê spêdza³ czas aktywnie. Jutro robiê ostatnie przetarcie przed maratonem w Biegu Solidarno¶ciSmile.A potem to ju¿ czysty relaks saunowy. Proszê tam szybko zasuwaæ, szybko szczytowaæGrin i widzimy siê na PNS.