Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd KARPACZ- ¦nie¿ka

Posted by maRUDA on 03-09-2013 15:33
#41

Ja mam komplet na pok³adzie ale znam 2 osoby, które nie maj± siê z kim zabraæ.
Gdyby kto¶, co¶, gdzie¶, jako¶ to piszcie do mnie.

Wyje¿d¿amy w sobotê o 7 rano. Na noc saunow± powinni¶my zd±¿yæ wróciæ Smile