Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: SIEMA ALL

Posted by Adalbert on 17-10-2012 13:04
#18

No strukol wypowied¼ godna naukowca i sta³ego bywalca forum. A musisz dostaæ ode mnie ¿ó³t± kartkê za: nowy na tym Waszym zacnym forum, bo to jest NASZE ( Twoje, moje, innych) forum. Ten kto w nim dzia³a, jest aktywny, to mo¿e u¿ywaæ s³owa NASZE.
Podoba mi siê pomys³ z automatycznym "relegowaniem" nieaktywnych cz³onków naszej spo³eczno¶ci...
Dajesz dobrego kopa swoimi pomys³ami i wypowiedziami, co nakrêca innych w dobrym kierunku.Tak trzymaj...Angry

Edited by Adalbert on 01-01-1970 00:00