Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: SIEMA ALL

Posted by Turysta on 16-10-2012 17:43
#14

A ja my¶lê, ¿e do tego trzeba "dojrzeæ", nic na si³ê. Doskona³ym przyk³ad jest w³a¶nie kolega przed przed przedmówca. Do niedawna zakamuflowany forumowicz a dzi¶ "¶wieci" przyk³adem Smile. Oby takich wiêcej.

Nie wiem ale trzeba postawiæ sobie pytanie czego szukamy na forum? Je¶li integracji poznania nowych ludzi, wspólnych wypadów nie tylko na nagie pla¿e, to o aktywno¶æ nie bêdzie trudno, no nie?
Je¶li podgl±dactwo, ciekawo¶æ a o czym oni pisz± to owa "aktywno¶æ" zawê¿a siê do zarejestrowania i czytania. Poci±gam w±tek a mo¿e co¶ jednak dowiemy siê wiêcej?

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00