Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: SIEMA ALL

Posted by strukol on 16-10-2012 10:51
#12

Widzê, ¿e kolega lekko zdegustowany... a s³usznie... s³usznie...

Twoje pytania zapewne odbij± siê jak echo od ¶cian i tile... i zapewniam Ciê, ¿e nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytania (tak bynajmniej mi siê wydaje).