Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: SIEMA ALL

Posted by Turysta on 09-10-2012 21:35
#8

Adalbert, nasz "etatowy" organizator eventów wie co i gdzie pisaæ. Tak zdaje siê, ¿e trzeba mu przyznaæ racjê Smile. Coraz lepiej sobie radzi. Jeszcze trochê a na ¶rodowe wypacanie bêdzie przychodziæ z grubsza ponad 4 tuziny golasów. Oby tak dalej wroclaw80. Liczê na Ciebie!
Natomiast nowego kolegê strukola witali¶my w±tku wcze¶niejszym czyli http://www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/f...ead_id=334.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00