Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclove on 21-09-2012 13:10
#1

O widzcie jak cz³owiek chce to potrafi. To ja wzorem Arabeski te¿ zabiorê swoj± ¿onê na grilla niech siê integruje z Naszym ¶rodowiskiemSmile

Posted by max37_i_3 on 21-09-2012 13:45
#2

Pisalem ze mam beczke piwa do spozytkowania na dzialce. Ja tej beczki nie bede że soba zabierac do polowy pelnej. Po co macie brac alkohol? Chyba ze cos poza piwem.
Mam brac ta beczke czy nie?

Posted by maRUDA on 21-09-2012 13:54
#3

No b³agam... Ta beczka na tyle osób to po pierwszej kolejce zejdzie... Nie martw siê, zrobimy z niej u¿ytek. Bierz jak chcesz.

Posted by max37_i_3 on 21-09-2012 18:04
#4

Przekona³a¶ mnie, wezmê a jak¿e ale pijesz pierwsza prosto z dziubka Smile
To jeste¶my umówieni, jak bêdzie pogoda ³adna to przyjadê rowerami a jak bêdzie nie³adna to autem.

Wroclove, jak sprawa sztuæców, braæ? Ja mam nadprogramowa liczbê widelców to mogê zabraæ. Tacki kupowaæ czy masz tam co¶ na miejscu?

Moja m³odzie¿ we¼mie swoje ASG to bêdziemy mogli (ku uciesze maRudy Smile) zrobiæ sobie zawody ze strzelania do puszek Smile.

Posted by maRUDA on 21-09-2012 19:06
#5

Co to ASG?
Kwestie naczyñ omawialam i wroclove ma kupiæ ale skoro nas go¶ci to moze nie naduzywajmy tego i sami co¶ zorganizujemy?
Przeciez powszechnie wiadomo ze prowadzê higienicznych tryb zycia i nie spozywam

Posted by ckwrc on 21-09-2012 19:49
#6

ASG - air soft gun

http://pl.wikipedia.org/wiki/ASG

Wink

Posted by SoulReaper on 21-09-2012 20:06
#7

No to ja wezmê foto-pstryka i statyw, porobiê parê fotek. A te z krêgli podrzucê w tygodniu...

Posted by wroclove on 21-09-2012 20:32
#8

Ja te¿ tak my¶lê ¿e ta beczu³ka to bêdzie piku¶.
Ju¿ trochê znam Wasze mo¿liwo¶ciWink.
Dla Waszych Ogonków wezmê jakie¶ pi³ki i co¶ tam jeszcze.
Z p³odów rolno-dzia³kowych to za du¿o nie zosta³o ale jaki¶ szczypior, orzech winogrona siê znajd±. A po beczu³ce to i inne dzia³ki odwiedzimyWink.

Posted by max37_i_3 on 21-09-2012 20:35
#9

Nie zapominaj ¿e bêdziemy z m³odzie¿± i to rowerami, w Alive to mo¿emy i¶æ "w trupaka" ale tutaj dwa, trzy piwka i koniec.

Tak! Jak za dawnych lat bêdziemy szabrowaæ inne dzia³ki tyle ¿e z broni± Smile

Choæ jak teraz sobie my¶lê to nie wiem czy maRudzie mo¿na daæ broñ do rêki. Jak nic dostanê kulkê w d..ê, choæ pewnie ca³± seri± mi pojedzie za to moje ci±gle "wspó³zawodnictwo"!.

Edited by max37_i_3 on 21-09-2012 20:42

Posted by Adalbert on 21-09-2012 21:12
#10

Nawet jakby pos³a³a Ci ca³± serie w ten Twój tylni zderzak, to raczej z sympatii, ni¿ z okrucieñstwaPfftShock
maRUDKA nie jest z tych, co to od razu na ¶mieræ...Angry

Posted by wroclaw80 on 21-09-2012 21:34
#11

To jutro 17 u wroclove na dzia³ce. Kupiê pomidora, chipsy, colê z Biedry :-) oraz wezmê dawke optymizmu ze sob±!

Posted by SoulReaper on 22-09-2012 08:10
#12

Ja mam takie pytanie natury technicznej. Czy jest tam jaki¶ daszek tak na wszelki wypadek, jakby pogoda sp³ata³a figla, albo lepiej, jaka¶ altanka mo¿e?

Posted by wroclove on 22-09-2012 08:37
#13

Altana jest ale ma³a wiêc mo¿e byæ problem natury technicznej z Tob± jak Ciê tam zmie¶ciæGrin. Ale jak co¶ to jest alternatywa, bêdziemy uciekaæ do s±siada pod dach.
pogoda na razie wisi i mo¿e przewisi do wieczora.

Posted by SoulReaper on 22-09-2012 15:17
#14

Ja tam siê zmieszczê, poza tym, z tego co widzê pogoda nam sprzyja... Aparat mam, statyw, pilota wiêc bêdzie miodzio...

Posted by wroclaw80 on 22-09-2012 21:50
#15

Dziêkuje przyby³ym za wspólny grill. Wielkie dzieki dla arabeski i wroclove za udostêpnienie dzia³ki i przygotowania! SZACUN! Zakoñczyli¶my sezon letni i zarazem rozpoczêto sezon jesienny. Frekwencja dopisa³a. Wspólne rozmowy w Naszym gronie i tak¿e rodzinnym, piwku i kie³basie d³ugo pozostan± w pamiêci. Tym którzy nie zdecydowali siê niech ¿a³uj± :-)

Edited by wroclaw80 on 01-01-1970 01:00

Posted by SoulReaper on 23-09-2012 08:48
#16

Grill pierwsza klasa... By³o jedzonko wszelakiej ma¶ci, by³o chmielu sporo, by³y fajne rozmowy, by³o jednym s³owem super. Tym którzy nie chcieli albo nie mogli ¿yczê ¿eby nastêpnym razem mieli lepszy dzieñ, bo na prawdê warto siê tak integrowaæ Smile

Posted by max37_i_3 on 23-09-2012 12:27
#17

@Arabeska! @Wroclove!
Serdeczne podziêkowania od Maxa37 za udostêpnienie w³asnego mienia (i kabaczka) tak nieobliczalnej grupie Smile

Szczególne podziêkowania sk³adam na rêce @Wroc³aw80 za zorganizowanie tej niecodziennej imprezy Smile

A wszystkim dziêkujê za przybycie, za skoki nad ogniskiem, za taniec na rurce i za ¶wietn± zabawê!. Spêdziæ wieczór w tak zacnym gronie to dla mnie zaszczyt!

Posted by wroclaw80 on 23-09-2012 13:21
#18

Max37. To dzieki Wam wszystkim udalo sie mi³o spêdziæ czas :-) Ja rzuci³em tylko temat!

Posted by maRUDA on 23-09-2012 16:19
#19

A mnie dalej g³owa boli...

Dzia³ka jako¶ nas znios³a, buda nie posz³a z dymem, p³oty mimo bitwy kabaczkowej dalej stoj±, trawka mimo rozgrywek na odbijanie pi³± nieca³a wydeptana - sprawdzi³am dzisiaj osobi¶cie.

W odruchu wdziêczno¶ci porwa³am siê na porz±dki poimprezowe ale gospodarze nie dali mi nawet zerkn±æ co nawyprawiali¶my wczoraj. Zanim dotar³am wszystko by³o ogarniête!

Kurde, wroclaw80 jak Ty co¶ zorganizujesz to nie ma wiesz czego i gdzie Wink

Karabiny - meeega sprawa!

I bez m³odzie¿y to by nie by³o to samo... ¯al, ¿e koniec lata! Jako¶ przetrwamy do kolejnego sezonu!

Cudownie z Wami jest!

Posted by max37_i_3 on 23-09-2012 20:30
#20

Dostêp który wysla³em co niektórym na PW do ftp dzia³a ale po u¿yciu klienta ftp np. filezilla (do pobrania w necie). Jutro wrzucê na zwyk³± stronê www i podam linka