Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclove on 24-09-2012 08:17
#61

I po grillu.Dobr± imprezê robi± go¶cie, ja w Waszym towarzystwie bawi³em siê przednio.O dziwo poza wspomnianymi kabaczkami,spisamymi i tak na straty wiêkszych szkód nie odnotowano. Warzywniak mia³ by¶ skopany a nie jest wiêc nie wiem jak to mog³o umkn±æ mojej uwadze, a m³odzie¿ i nie tylko m³odzie¿ mia³a tyle energii w sobie któr± mo¿na by³o spo¿ytkowaæWink.Mi utkwi³ w pamiêci motyw jak m³odzie¿ wlaz³a na drzewo i robi³a za orzechy a i leniwiec te¿ by³ fajnySmile