Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by maRUDA on 23-09-2012 16:19
#59

A mnie dalej g³owa boli...

Dzia³ka jako¶ nas znios³a, buda nie posz³a z dymem, p³oty mimo bitwy kabaczkowej dalej stoj±, trawka mimo rozgrywek na odbijanie pi³± nieca³a wydeptana - sprawdzi³am dzisiaj osobi¶cie.

W odruchu wdziêczno¶ci porwa³am siê na porz±dki poimprezowe ale gospodarze nie dali mi nawet zerkn±æ co nawyprawiali¶my wczoraj. Zanim dotar³am wszystko by³o ogarniête!

Kurde, wroclaw80 jak Ty co¶ zorganizujesz to nie ma wiesz czego i gdzie Wink

Karabiny - meeega sprawa!

I bez m³odzie¿y to by nie by³o to samo... ¯al, ¿e koniec lata! Jako¶ przetrwamy do kolejnego sezonu!

Cudownie z Wami jest!