Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by max37_i_3 on 23-09-2012 12:27
#57

@Arabeska! @Wroclove!
Serdeczne podziêkowania od Maxa37 za udostêpnienie w³asnego mienia (i kabaczka) tak nieobliczalnej grupie Smile

Szczególne podziêkowania sk³adam na rêce @Wroc³aw80 za zorganizowanie tej niecodziennej imprezy Smile

A wszystkim dziêkujê za przybycie, za skoki nad ogniskiem, za taniec na rurce i za ¶wietn± zabawê!. Spêdziæ wieczór w tak zacnym gronie to dla mnie zaszczyt!