Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by SoulReaper on 23-09-2012 08:48
#56

Grill pierwsza klasa... By³o jedzonko wszelakiej ma¶ci, by³o chmielu sporo, by³y fajne rozmowy, by³o jednym s³owem super. Tym którzy nie chcieli albo nie mogli ¿yczê ¿eby nastêpnym razem mieli lepszy dzieñ, bo na prawdê warto siê tak integrowaæ Smile