Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclaw80 on 22-09-2012 21:50
#55

Dziêkuje przyby³ym za wspólny grill. Wielkie dzieki dla arabeski i wroclove za udostêpnienie dzia³ki i przygotowania! SZACUN! Zakoñczyli¶my sezon letni i zarazem rozpoczêto sezon jesienny. Frekwencja dopisa³a. Wspólne rozmowy w Naszym gronie i tak¿e rodzinnym, piwku i kie³basie d³ugo pozostan± w pamiêci. Tym którzy nie zdecydowali siê niech ¿a³uj± :-)

Edited by wroclaw80 on 01-01-1970 01:00