Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclove on 22-09-2012 08:37
#53

Altana jest ale ma³a wiêc mo¿e byæ problem natury technicznej z Tob± jak Ciê tam zmie¶ciæGrin. Ale jak co¶ to jest alternatywa, bêdziemy uciekaæ do s±siada pod dach.
pogoda na razie wisi i mo¿e przewisi do wieczora.