Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclove on 21-09-2012 20:32
#48

Ja te¿ tak my¶lê ¿e ta beczu³ka to bêdzie piku¶.
Ju¿ trochê znam Wasze mo¿liwo¶ciWink.
Dla Waszych Ogonków wezmê jakie¶ pi³ki i co¶ tam jeszcze.
Z p³odów rolno-dzia³kowych to za du¿o nie zosta³o ale jaki¶ szczypior, orzech winogrona siê znajd±. A po beczu³ce to i inne dzia³ki odwiedzimyWink.