Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by max37_i_3 on 21-09-2012 18:04
#44

Przekona³a¶ mnie, wezmê a jak¿e ale pijesz pierwsza prosto z dziubka Smile
To jeste¶my umówieni, jak bêdzie pogoda ³adna to przyjadê rowerami a jak bêdzie nie³adna to autem.

Wroclove, jak sprawa sztuæców, braæ? Ja mam nadprogramowa liczbê widelców to mogê zabraæ. Tacki kupowaæ czy masz tam co¶ na miejscu?

Moja m³odzie¿ we¼mie swoje ASG to bêdziemy mogli (ku uciesze maRudy Smile) zrobiæ sobie zawody ze strzelania do puszek Smile.