Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclove on 21-09-2012 13:10
#41

O widzcie jak cz³owiek chce to potrafi. To ja wzorem Arabeski te¿ zabiorê swoj± ¿onê na grilla niech siê integruje z Naszym ¶rodowiskiemSmile