Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclove on 21-09-2012 05:56
#39

Powiedzia³bym ¿e dla pewno¶ci bli¿ej 17tej. Dzia³ka jest na Ul.Jaracza(boczna Nowowiejskiej i Wyszyñskiego, przed Mostami Warszawskimi.Kto nie ma telefonu pisaæ na priv,bo sami nie wejdziecie.
A czemu ma³± dawkê alkoholu,ja chcia³em wzi±¶æ du¿± ale dobra ograniczenia,pewnie przez Czechów i metanolWink.