Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by maRUDA on 20-09-2012 20:03
#33

Ale jeste¶ bezczelny! Przekraczasz wszelkie granice arogancji... Ale my tu znowu taki dialog sobie urz±dzamy a tu nie o to i nie to sednem w±tku.

Czy kto¶ co¶ ustali zanim zasnê? Bo spokoju nie zaznam nie bêd±c pewn± co z naszym grillem!

Gdzie i o której?

Je¶li wa¿ne kto ja naliczy³am 7 osób z forum + 7 ma³olatów.