Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclove on 20-09-2012 20:02
#32

No to konkrety:
Grill mam na dzia³ce dowiozê wêgiel i kupiê chleb.
Ka¿dy przynosi dla siebie papu na grilla.
Jak kto¶ siê decyduje to niech pisze na priva, podam telefon bo bramka na dzia³kê jest zamykana.
Ja o Waszej gotowo¶ci nic nie wiedzia³em, pewnie zg³osili¶cie j± w Alivie?

Edited by wroclove on 01-01-1970 00:00