Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 19:52
#29

A co mamy nie pociskaæ pierdó³ jak w³a¶nie nikt nie pisze konkretów? Wroclaw80 mia³ byæ wieczorem i ustaliæ szczegó³y.
Ja, maRuda, Dekiel okre¶lili¶my ju¿ wczoraj swoj± gotowo¶æ. Jeste¶my zwarci i gotowi do wymarszu. Czekamy tylko na gwizdek.

Je¿eli jeste¶cie wolni w SOBOTÊ to godzina 16-17 jest chyba dobr± por±.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00