Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by maRUDA on 20-09-2012 19:48
#28

No w³a¶nie czekam na jakie¶ konkrety a poza tym, ¿e mam wzi±æ grilla na pok³ad nic nie ustali³am.
Mi pasuje najwcze¶niej o 16 i wiesz, ¿e Twoja dzia³ka to dla mnie idealna lokalizacja. Dzieci s± przeszkod±? Przecie¿ jeste¶my eleganccy zawsze i wszêdzie... Ja po prostu muszê zawin±æ do domu ok. 21 i ju¿.