Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by maRUDA on 20-09-2012 15:46
#25

O kurde, przypomnia³e¶ mi jak± bajerê wczoraj "szyli¶cie" w Alive! To chyba masz nowy ulubiony klub i now± ulubion± kelnerkê???

Za to szycie to i ja siê do Ciebie u¶miechaæ bêdê. Jak udowodnisz, ¿e umiesz a nie, ¿e to tylko taki nowy hak.
Swoj± drog±, o dziwo - dzia³aj±cy hak!