Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 15:41
#24

siê skacze, siê p³ywa, siê maszynê do szycia ma to i podszywaæ siê mogê. A co. Ale wtedy dopiero jak sukienkê kole¿ance z Alive uszyjê Pfft