Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by maRUDA on 20-09-2012 15:16
#21

Sk³aniam siê ku autu. Daleko mi w okolice o których wspominaliscie a holowania rowerka rowerem jeszcze nie opatentowa³am. Ogarnê wiêc grila.

Wroclaw80 bedzie wieczorem to ustalimy konkrety.