Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 14:19
#20

Ja tak¿e podobnie jak maRuda, Dekiel z trzema. W zwi±zku z tym impreza raczej lajtowa do umiarkowanych godzin tak ¿eby mo¿na by³‚o rowerem wróciæ. MaRuda ty bêdziesz autem czy rowerami? Pytam bo bym Ci grilla podrzuci³ ¿eby go rowerem nie targaæ.
Wroclaw80 jako pomys³odawca propozycji zagêszczaj ruchy Smile

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00