Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclaw80 on 17-09-2012 17:14
#18

Moi kochani nie urwa³em tematu :-) Wygrzewa³em stare ko¶ci za granicami Polski :-) Proponujê ten weekend 21 lub 22 wrze¶nia.
Temat powróci³ do obgadania na SKY, krêglach i oczywi¶cie tutaj na forum