Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by maRUDA on 11-09-2012 11:54
#10

O kurde!!!
I tego w±tku nie widzia³am! Nic mi nie wiadomo o tej imprezce.
I tu kilka ciep³ych s³ów nale¿y siê MOIM ZNAJOMYM ale ograniczê siê do szczerych podziêkowañ!
Kwiaty dla was!