Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by max37_i_3 on 10-09-2012 20:32
#7

Ok, nie doczyta³em Grin. Wroc³aw80 napisa³ ¿e miejsce mamy ju¿ ustalone a nie termin. To by³a moja nadinterpretacja Smile