Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by max37_i_3 on 10-09-2012 16:09
#5

Ja tam nie pamiêtam aby¶my rozmawiali konkretnie na temat terminu Smile. Sam grill owszem ale termin? Chyba ¿e mi co¶ umknê³o Smile
Je¿eli chodzi o mnie to mi pasuj± weekendy 14-16, 29-30.