Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclaw80 on 07-09-2012 20:13
#1

Witam serdecznie!

Proponujê grill na zakoñczenie lata 2012r. Mianowicie miejsce mamy ju¿ wstêpnie ustalone i chêtni siê te¿ znale¼li :-) . Wybrane miejsce to okolice Nowego Dworu ( dobrze skomunikowane). Proponujê pi±tek ok 17.30 lub sobota, niedziela . Wstêpny termin i dzieñ do dogadania. Proponuje 21-23 wrze¶nia 2012r. Szczegó³y miejsca dostn± osoby zainteresowane na pywatnego e-maila.

Fajnie by³oby przy piwku i kie³basce wspólnie spêdziæ czas :-)

Czekam na Wasze sugestie., propozycje Smile