Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by Turysta on 29-12-2012 00:13
#16

Quote

max37 napisa³(a):
I co mnie zaskoczy³o to wy³±czony prysznic przy basenie. Wyszed³em rozgrzany, chcia³em siê przed zanurzeniem op³ukaæ a tutaj wody niet. Niestety przyznam siê bez bicia ¿e skoczy³em do wody nie op³ukawszy siê. Wiem, wiocha straszna Sad


Typowa sytuacja w Aqua.
Jak temperatura na zewn±trz wynosi nie wiêcej ni¿ +5C prysznice przy basenie zewnêtrznym s± 'off'.
Wracaæ do wewn±trz by siê sch³odziæ nie ma sensu, tak¿e nie przejmuj siê - wiochy nie zaliczy³e¶ Smile